Jaunas valodas iemācīšanās ir daudz vairāk, kā tikai efektīgs paņēmiens kā papildināt savu CV vai atvieglot ceļošanu. Valodnieki ir pārliecināti, ka pats mācību process attīstīs jūsu prāta spējas. Turklāt, jaunas valodas apguve uzlabos arī jūsu dzimtās valodas spējas.
Zinātniskie pētījumi ir atklājuši, ka runāšana divās vai vairāk valodās, ir lielisks paņēmiens kā attīstīt kognitīvo procesu. Kā izrādās, cilvēku, kuri prot vairākas valodas, smadzenes darbojas atšķirīgi no tiem, kas saprot tikai vienu. Turklāt ir būtiski, lai svešvalodu zināšanas tiktu regulāri pielietotas. Ja jūs esiet apguvis kādu svešvalodu vidusskolā, bet pārstājis to lietot, visdrīzākais, jūsu smadzenes vairs neizmanto šīs priekšrocības un ir atgriezušās pie vienkāršākas funkcionēšanas. Runāšana dažādās valodas uzlabo smadzeņu funkcionalitāti, izaicinot tās atpazīt, atrast nozīmi un komunicēt ar dažādām saziņas sistēmām. Tas nav vienkāršs uzdevums un ir lielisks treniņš smadzenēm. Tādēļ, ja jūs protat vairākas valodas, jūs spējat noformulēt savas domas, saskatīt nozīmi procesos jums apkārt un risināt citas problēmas labāk, nekā cilvēki, kuri saprot tikai vienu valodu. Studenti, kuri mācas svešvalodas, parasti uzrāda augstākus rezultātus arī priekšmetos, kuri nav nekādi saistīti ar valodu apguvi. Īpaši ievērojami uzlabojumi ir novērojami matemātiskajos uzdevumos, lasīšanā un vārdu krājuma izmērā.
Vairākas valodas saprotoši cilvēki, it īpaši bērni, lieliski prot pārslēgties starp dažādām runas, rakstības un struktūras sistēmām. Šīs manevrēšanas spējas tiem palīdz vieglāk pārslēgties no dažādiem uzdevumiem uz citiem, jo viņu smadzenes prot labāk saskatīt atšķirības starp dažādu struktūru uzdevumiem. Vienā no zinātniskajiem pētījumiem, dalībnieki lietoja autovadīšanas simulācijas programmas, vienlaicīgi pildot citus uzdevumus, lai novērstu viņu uzmanību no simulatora ekrānā notiekošā. Pētījuma rezultāti atklāja, ka dalībnieki ar vairāku valodu zināšanām, uzrādīja krietni labākus rezultātus, pieļaujot ievērojami mazāk kļūdas vadot auto simulatoru.
Komunikācija vairākās valodās ir labs veids, kā izvingrināt mūsu smadzenes un tām tiešām ir nepieciešams labs treniņš. Vairāki zinātniskie pētījumi ir pierādījuši, ka vairāku valodu lietošana aizkavē Alcheimera slimības un vecuma demences iestāšanos. Pie kam vairāku valodu lietotāji ar šīm slimībām saskaras krietni vēlāk. Vidējais vecums, kad parādās pirmās šo slimību pazīmes cilvēkos, kuri prot tikai vienu valodu, ir 71.4. Tomēr vairākās valodās runājošajiem, šīs pazīmes ir novērojamas 75.5 gadu vecumā, vairāk kā 5 gadus vēlāk. Lai šādi zinātniskie pētījumi būtu pēc iespējas precīzāki, visi eksperimenta dalībnieki tiek sadalīti grupās ar vienādu dzimumu, ienākumu līdzekli, fizisko veselību un izglītību. Tādēļ šī ievērojamā atšķirība starp pirmo simptomu iestāšanos, ir izskaidrojama tikai ar saziņu vairākās valodās.
Skolotāji bieži salīdzina smadzenes ar muskuļiem, jo tās funkcionē labāk, ja tās regulāri vingrina. Valodu mācīšanās uzlabo atmiņu un vārdu krājumu, kas ir lielisks smadzeņu treniņš. Tā rezultātā, mēs ne tikai labāk atceramies jaunus vārdus, bet uzlabojam savu atmiņu kopumā. Pētījumu rezultāti pierāda, ka cilvēki, kuri ir iemācījušies kādu svešvalodu, labāk spēj atcerēties secību vārdiem vai simboliem. Tātad cilvēki, kuri reiz ir apguvuši kādu svešvalodu, biežāk var iztikt bez iepirkumu sarakstu rakstīšanas, retāk aizmirst citu cilvēku vārdus, vai prasa svešiniekiem virziena norādes.
Mācoties jaunu valodu, nekas cits neatliek kā pievērst uzmanību valodas mehānismiem: gramatikai, locījumiem un teikuma struktūrai. Šajā procesā jūs vairāk apzināties arī savas dzimtās valodas mehānismus un paņēmienus kā ar tiem manipulēt. Šīs iemaņas jūs padarīs par efektīvāku komunikatoru un spējīgāku rakstnieku. Cilvēki, kuri prot vairākas valodas, ir arī labāki klausītāji, jo viņi vieglāk spēj atšķirt diskrētas atšķirības dzirdētajās skaņās.